Comparteix:

Apunts de la FME

Comparteix:

Apunts de Matemàtiques

ApuntsFME i Comi Apunts (Grau en Matemàtiques)

Volem donar les nostres sinceres gràcies a l'iniciativa ApuntsFME per proporcionar els apunts i distribuir-los lliurement. Si voleu saber més sobre el projecte, no dubteu a visitar la seva web per trobar més material i informació sobre el grup! ~ apuntsfme.gitlab.io

Comi Apunts neix sense cap pretensió de crear material ni original ni de la qualitat que mereix. És una resposta, esperem que temporal, a les mancances de temps o de personal per a fer apunts de qualitat. També hi ha recollits alguns apunts de professors que han generat material de qualitat suficient per no haver-ne de fer uns altres.

Podeu trobar molt més material començant amb apunts i exercicis resolts fets a mà de totes les assignatures entre més. Visiteu el projecte i esperem que també hi pogueu col·laborar afegint el què falti, és completament obert! ~ tinyurl.com/comiapunts

 Per més material entreu a la Google Drive Comi Apunts

Entreu amb @estudiantat.upc.edu per accedir a tot el contingut

 

1r Curs

Càlcul en una variable

 

Àlgebra lineal

Informàtica (Jutge)

Fonaments de la matemàtica
Càlcul diferencial Geometria afí i euclidiana Àlgebra lineal numèrica Matemàtica discreta
2n Curs

Càlcul Integral

Àlgebra multilineal i geometria

Algorísmia

Problemes (Jutge)

Programació matemàtica
Funcions de variable complexa

Topologia

Exercicis

Física

Formulari

Anàlisi real

Exercicis

3r Curs
Equacions diferencials ordinàries Estructures algebràiques Càlcul numèric Teoria de la probabilitat

Equacions en derivades parcials

Exercicis

Geometria diferencial

Resum

Models matemàtics de la física

Estadística
4t Curs
(Optativa) Anàlisi Funcional

 

(Optativa) Combinatòria i teoria de grafs

 

 (+ Optatives)

 Llegenda: Link negreta - Està a ApuntsFME, Link regular - Apunts a màquina d'un docent, Link cursiva - Apunts a mà de qualitat, Regular - No hi ha material a Comi Apunts


Comparteix:

Apunts d'Estadística

Comparteix:

Apunts de Dades

Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades

Tots els apunts del GCED provenen de la iniciativa ApuntsDades on s'intenta centralitzar tots els apunts de totes les assignatures del grau. Si hi esteu interessats, no dubteu en participar.

Per més contingut visiteu el Drive! ~ tinyurl.com/apuntsdades

  

Per més informació entreu a Apunts Dades Apunts Dades 

Entreu amb @estudiantat.upc.edu per accedir a tot el contingut

 

Primer curs
Càlcul Àlgebra Lògica i Matemàtica Discreta Algorísmia i Programació I  (Jutge)
Àlgebra i Càlcul II Probabilitat i Estadística I Computadors Algorísmia i Programació II (Jutge)
Segon curs
Teoria de la Informació

Probabilitat i Estadística II

    Problemes resolts

Senyals i Sistemes Bases de Dades

Algorísmia i Programació III

     Problemes Jutge

Optimització Matemàtica Anàlisi de Dades Introducció al Processat Audiovisual Aprenentatge Automàtic I Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
Tercer curs
Visualització de la Informació Cerca i Anàlisi de la Informació Bases de Dades Avançades Aprenentatge Automàtic II Emprenedoria i Innovació
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades I Processament del Llenguatge Oral i Escrit Processament d’Imatge i Visió Artificial Projectes d’Enginyeria
Quart curs
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades II (+ Optatives)

Llegenda: Link - Assignatura amb contingut al Drive, Regular - Assignatura sense contingut