Vés al contingut (premeu Retorn)

Apunts de la FME

Apunts de Matemàtiques

ApuntsFME i Comi Apunts (Grau en Matemàtiques)

Volem donar les nostres sinceres gràcies a l'iniciativa ApuntsFME per proporcionar els apunts i distribuir-los lliurement. Si voleu saber més sobre el projecte, no dubteu a visitar la seva web per trobar més material i informació sobre el grup! ~ apuntsfme.gitlab.io

Comi Apunts neix sense cap pretensió de crear material ni original ni de la qualitat que mereix. És una resposta, esperem que temporal, a les mancances de temps o de personal per a fer apunts de qualitat. També hi ha recollits alguns apunts de professors que han generat material de qualitat suficient per no haver-ne de fer uns altres.

Podeu trobar molt més material començant amb apunts i exercicis resolts fets a mà de totes les assignatures entre més. Visiteu el projecte i esperem que també hi pogueu col·laborar afegint el què falti, és completament obert! ~ tinyurl.com/comiapunts

 Per més material entreu a la Google Drive Comi Apunts

 

1r Curs

Càlcul en una variable

 

Àlgebra lineal Informàtica Fonaments de la matemàtica
Càlcul diferencial Geometria afí i euclidiana Àlgebra lineal numèrica Matemàtica discreta
2n Curs

Càlcul Integral

Àlgebra multilineal i geometria

Algorísmia

Problemes

Programació matemàtica
Funcions de variable complexa

Topologia

Exercicis

Física

Formulari

Anàlisi real

Exercicis

3r Curs
Equacions diferencials ordinàries Estructures algebràiques Càlcul numèric Teoria de la probabilitat

Equacions en derivades parcials

Exercicis

Geometria diferencial

Resum

Models matemàtics de la física

Mecànica

Estadística
4t Curs
(Optativa) Anàlisi Funcional

 

(Optativa) Combinatòria i teoria de grafs

 

 

 Llegenda: Link negreta - Està a ApuntsFME, Link regular - Apunts a màquina d'un docent, Link cursiva - Apunts a mà de qualitat, Regular - No hi ha material a Comi Apunts


Apunts d'Estadística

Grau en Estadística

Tots els apunts del GE provenen d'estudiants que ens han deixat els seus apunts i scripts.

Si hi esteu interessats, no dubteu en participar! Envieu-nos un mail o parleu amb els becaris de la Dele, tenim uns súper escàners súper ràpids per penjar apunts fets a mà!


Per a més informació entreu a  Apunts Estadística


Primer curs
Introducció al Càlcul Introducció a la Informàtica Estadística Descriptiva Introducció a la Probabilitat Principis d'Economia
Àlgebra Lineal Programació Introducció a la Inferència Estadística Introducció a la Investigació Operativa Fonaments d'Administració d'Empreses
Segon curs
Càlcul en diverses variables Disseny d'Enquestes Mètodes de Mostratge Probabilitat i Processos Estocàstics Estadística per a la Gestió de la Qualitat
Mètodes Numèrics Software Estadístic Programació Lineal i Entera Inferència Estadística Estadística Pública
Tercer curs
Models Lineals Fitxers i Bases de Dades Programació no Lineal i Fluxos en Xarxes Mètodes Bayesians Estadística per a les Biociències
Anàlisi Multivariant Disseny d'Experiments Teoria de Cues i Simulació Mètodes no Paramètrics i de Remostreig Econometria
Quart curs
Models Lineals Generalitzats Anàlisi de Series Temporals Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Optativa 4 Optativa 5 Treball de Final de Grau

Apunts de Dades

Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades

Tots els apunts del GCED provenen de la iniciativa ApuntsDades on s'intenta centralitzar tots els apunts de totes les assignatures del grau. De moment, el segon curs està prou complet, però primer falta contingut! Si hi esteu interessats, no dubteu en participar.

Per més contingut visiteu el Drive! ~ tinyurl.com/apuntsdades

  

Per més informació entreu a Apunts Dades Apunts Dades 


Primer curs
Càlcul Àlgebra Lògica i Matemàtica Discreta Algorísmia i Programació I
Àlgebra i Càlcul II Probabilitat i Estadística I Computadors Algorísmia i Programació II
Segon curs
Teoria de la Informació Probabilitat i Estadística II (Problemes resolts) Senyals i Sistemes Bases de Dades Algorísmia i Programació III
Optimització Matemàtica Anàlisi de Dades Introducció al Processat Audiovisual Aprenentatge Automàtic I Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
Tercer curs
Visualització de la Informació Cerca i Anàlisi de la Informació Bases de Dades Avançades Aprenentatge Automàtic II Emprenedoria i Innovació
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades I Processament del Llenguatge Oral i Escrit Processament d’Imatge i Visió Artificial Projectes d’Enginyeria
Quart curs
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades II Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Optativa 4 Optativa 5 Optativa 6 Treball de Final de Grau

Llegenda: Link - Assignatura amb contingut al Drive, Regular - Assignatura sense contingut