Vés al contingut (premeu Retorn)

Apunts de la FME

Apunts de Matemàtiques

ApuntsFME i Comi Apunts (Grau en Matemàtiques)

Volem donar les nostres sinceres gràcies a l'iniciativa ApuntsFME per proporcionar els apunts i distribuir-los lliurement. Si voleu saber més sobre el projecte, no dubteu a visitar la seva web per trobar més material i informació sobre el grup! ~ apuntsfme.gitlab.io

Comi Apunts neix sense cap pretensió de crear material ni original ni de la qualitat que mereix. És una resposta, esperem que temporal, a les mancances de temps o de personal per a fer apunts de qualitat. També hi ha recollits alguns apunts de professors que han generat material de qualitat suficient per no haver-ne de fer uns altres.

Podeu trobar molt més material començant amb apunts i exercicis resolts fets a mà entre més. Visiteu el projecte i esperem que també hi pogueu col·laborar afegint el què falti, és completament obert! ~ tinyurl.com/comiapunts

1r Curs - Fase Inicial
Càlcul en una variable Àlgebra lineal Informàtica Fonaments de la matemàtica
Càlcul diferencial Geometria afí i euclidiana Àlgebra lineal numèrica Matemàtica discreta
2n Curs
Càlcul Integral (formulari) Àlgebra multilineal i geometria Algorísmia Programació matemàtica
Funcions de variable complexa Topologia (resum/exercicis) Física (formulari) Anàlisi real
3r Curs
Equacions diferencials ordinàries Estructures algebràiques Càlcul numèric Teoria de la probabilitat
Equacions en derivades parcials Geometria diferencial Models matemàtics de la física Estadística
4t Curs
Models matemàtics de la tecnologia Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Treball de fi de grau Optativa 4 Optativa 4
Optativa 6

 Llegenda: Link negreta - Està a ApuntsFME, Link regular - Apunts a màquina d'un docent, Link cursiva - Apunts a mà de qualitat, Regular - Apunts fets a mà a Comi Apunts, Cursiva - No hi ha material a Comi Apunts :(


Apunts d'Estadística

Grau en Estadística

Tots els apunts del GE provenen d'estudiants que ens han deixat els seus apunts i scripts.

Si hi esteu interessats, no dubteu en participar!

Nota: encara no tenim els apunts hehe... Estan apunt d'arribar.

Primer curs
Introducció al Càlcul Introducció a la Informàtica Estadística Descriptiva Introducció a la Probabilitat Principis d'Economia
Àlgebra Lineal Programació Introducció a la Inferència Estadística Introducció a la Investigació Operativa Fonaments d'Administració d'Empreses
Segon curs
Càlcul en diverses variables Disseny d'Enquestes Mètodes de Mostratge Probabilitat i Processos Estocàstics Estadística per a la Gestió de la Qualitat
Mètodes Numèrics Software Estadístic Programació Lineal i Entera Inferència Estadística Estadística Pública
Tercer curs
Models Lineals Fitxers i Bases de Dades Programació no Lineal i Fluxos en Xarxes Mètodes Bayesians Estadística per a les Biociències
Anàlisi Multivariant Disseny d'Experiments Teoria de Cues i Simulació Mètodes no Paramètrics i de Remostreig Econometria
Quart curs
Models Lineals Generalitzats Anàlisi de Series Temporals Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Optativa 4 Optativa 5 Treball de Final de Grau

Apunts de Dades

Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades

Tots els apunts del GCED provenen de la iniciativa ApuntsDades on s'intenta centralitzar tots els apunts de totes les assignatures del grau. De moment, el segon curs està prou complet, però primer falta contingut! Si hi esteu interessats, no dubteu en participar.

Per més contingut visiteu el Drive! ~ tinyurl.com/apuntsdades

Primer curs
Càlcul Àlgebra Lògica i Matemàtica Discreta Algorísmia i Programació I
Àlgebra i Càlcul II Probabilitat i Estadística I Computadors Algorísmia i Programació II
Segon curs
Teoria de la Informació Probabilitat i Estadística II (Problemes resolts) Senyals i Sistemes Bases de Dades Algorísmia i Programació III
Optimització Matemàtica Anàlisi de Dades Introducció al Processat Audiovisual Aprenentatge Automàtic I Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
Tercer curs
Visualització de la Informació Cerca i Anàlisi de la Informació Bases de Dades Avançades Aprenentatge Automàtic II Emprenedoria i Innovació
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades I Processament del Llenguatge Oral i Escrit Processament d’Imatge i Visió Artificial Projectes d’Enginyeria
Quart curs
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades II Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Optativa 4 Optativa 5 Optativa 6 Treball de Final de Grau

Llegenda: Link - Assignatura amb contingut al Drive, Cursiva - Assignatura sense contingut :(