Vés al contingut (premeu Retorn)

Apunts de Dades

Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades

Tots els apunts del GCED provenen de la iniciativa ApuntsDades on s'intenta centralitzar tots els apunts de totes les assignatures del grau. De moment, el segon curs està prou complet, però primer falta contingut! Si hi esteu interessats, no dubteu en participar.

Per més contingut visiteu el Drive! ~ tinyurl.com/apuntsdades

  

Per més informació entreu a Apunts Dades Apunts Dades 


Primer curs
Càlcul Àlgebra Lògica i Matemàtica Discreta Algorísmia i Programació I
Àlgebra i Càlcul II Probabilitat i Estadística I Computadors Algorísmia i Programació II
Segon curs
Teoria de la Informació Probabilitat i Estadística II (Problemes resolts) Senyals i Sistemes Bases de Dades Algorísmia i Programació III
Optimització Matemàtica Anàlisi de Dades Introducció al Processat Audiovisual Aprenentatge Automàtic I Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
Tercer curs
Visualització de la Informació Cerca i Anàlisi de la Informació Bases de Dades Avançades Aprenentatge Automàtic II Emprenedoria i Innovació
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades I Processament del Llenguatge Oral i Escrit Processament d’Imatge i Visió Artificial Projectes d’Enginyeria
Quart curs
Temes Avançats d’Enginyeria de Dades II Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Optativa 4 Optativa 5 Optativa 6 Treball de Final de Grau

Llegenda: Link - Assignatura amb contingut al Drive, Cursiva - Assignatura sense contingut :(