Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DAFME / Reglament DAFME

Reglament DAFME

Proposta de reglament d'organització i funcionament de la Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 

 

 

PROPOSTA DE REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA

FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

 

 

Aprovada a la junta de facultat del 25 de febrer de 2020

 

Article 1. Naturalesa

D'acord amb l'article 98.1 dels Estatuts de la UPC, la Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant DAFME o la Delegació) és l'òrgan de coordinació dels representants dels estudiants de grau i màster universitari dins l'àmbit de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant l'FME).

 

Article 2. Objectius i funcions

L'objectiu de la DAFME és treballar pels interessos dels estudiants de l'FME. Les funcions són les que estableix l'article corresponent del reglament de l'FME i, en tot cas:

 • Organitzar i coordinar activitats que fomentin la integració dels alumnes en la comunitat universitària.
 • Estar informats de qualsevol esdeveniment o circumstància que pugui influir en l'estudiantat i mantenir-lo informat.
 • Exercir com a representants dels alumnes davant dels Òrgans de Govern de la universitat en els quals participa l'estudiantat.
 • Donar suport als estudiants davant de possibles dubtes o problemes que puguin tenir respecte al funcionament de la facultat.

 

Article  3.  Composició i mandat

Formen part de la Delegació:

 • Els estudiants de la Junta del centre docent.
 • Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants del centre docent.
 • Els membres dels Consells de Departaments que són estudiants del centre docent.
 • Els estudiants representants de curs o titulació. Aquests són: els delegats de cada curs, el president de la Delegació, els coordinadors de Matemàtiques i Estadística, el tresorer, els responsables acadèmic i cultural, i finalment els becaris.

El president, els coordinadors de Matemàtiques i Estadística, el tresorer, i els responsables acadèmic i cultural s'elegeixen per votació de tots els estudiants de la facultat. El seu mandat tindrà una durada de dos anys.


Article 4. Becaris

Les tasques dels becaris són aquelles imprescindibles perquè es duguin a terme les responsabilitats de la Delegació, que són:

 • Donar suport a la gestió i realització de tasques i activitats organitzades per la Delegació.
 • Gestionar i mantenir el web de la Delegació.
 • Gestionar el correu electrònic i estar atent a les peticions realitzades a la Delegació per algun dels mitjans de comunicació disponibles.
 • Gestionar les xarxes socials de la Delegació.
 • Fer un seguiment del calendari de les activitats de la Delegació.
 • Mantenir la sala de dins i la sala de fora de la Delegació.
 • Portar al dia la memòria del curs.
 • Escriure les actes de les reunions periòdiques de la Delegació.
 • Organitzar les reunions de la Delegació convidant a tots els estudiants de la facultat.
 • Encarregar-se de la recepció d'empreses, el muntatge i el correcte funcionament del Fòrum de l'FME.

 

Article 5. Responsables

Article 5.1 Responsable acadèmic

Les tasques del responsable acadèmic seran aquelles que fomentin les activitats acadèmiques i el manteniment del material docent de la Delegació. En particular:

 • Seguiment i manteniment del material docent del qual disposa la Delegació.
 • Seguiment de la iniciativa d'ApuntsFME, de mantenir i actualitzar els apunts a LaTeX de les assignatures del Grau en Matemàtiques.
 • Seguiment de les iniciatives de Comi Apunts i Apunts Estadística, de mantenir i actualitzar els apunts a mà i recursos extra del Grau en Matemàtiques i el Grau en Estadística.
 • Seguiment de la iniciativa \textit{Cursos Espavila!} d'oferir cursos introductoris de les tecnologies més usades al mercat laboral actual per donar una empenta als estudiants de la facultat.
 • Seguiment de la Marató de Problemes de l'FME.
 • Informar de competicions i cursos extrauniversitaris si són rellevants a l'alumnat.
 • Fomentar i organitzar activitats de caire acadèmic.

Article 5.2 Responsable cultural

Les tasques del responsable cultural seran aquelles que fomentin les activitats culturals dins i fora de la facultat. En particular:

 • Organització dels Jocs Florals.
 • Seguiment del grup FEM Teatre FME i coordinació amb el director del grup.
 • Seguiment dels clubs culturals de la facultat.
 • Proposar activitats culturals fora de la facultat.
 • Organitzar els concerts i actuacions de l'FME.
 • Aprofitar la iniciativa UPCArts i informar els estudiants interessats.

 

Article 6. Delegat de centre

El president de la Delegació assumeix el càrrec de delegat de l'FME. D'acord amb els Estatuts de la UPC, el delegat dels estudiants del centre docent exerceix la funció de portaveu de la Delegació i la màxima representació de l'estudiantat del seu centre.

 

Article 7. Reunions

Se celebraran les reunions com a mínim una vegada cada quadrimestre quan el president o els becaris ho creguin convenient, sempre amb previ avís, per tractar els temes que afecten l'estudiantat. En particular:

 • Informar d'activitats properes i crida per la seva organització i/o participació.

 • Transmetre informació dels diferents Òrgans de Govern de la universitat.

 • Recollir dubtes i queixes de l'estudiantat.

 • Pressupost i material de la Delegació.

Les reunions són obertes a tots els estudiants de la facultat per tal de fomentar la seva participació activa en l'àmbit universitari, i tots els assistents tenen dret a aportar el seu punt de vista als temes tractats. Són moderades pel president i els becaris.

 

El reglament en arxiu PDF.