Comparteix:

CdE

Consell de l'Estudiantat

El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC, i s'encarrega de la defensa dels drets de l'estudiantat. A més, impulsa iniciatives per a la millora de la vida universitària, ja sigui acadèmica com associativa i d'oci.
Consell de l'Estudiantat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya

Què fa el CdE?

Com ja hem dit, el CdE s'encarrega de representar tots els/les estudiants de la UPC i defensar els seus drets. 

Cal remarcar que el CdE finança delegacions i associacions estudiantils mitjançant els ajuts atorgats amb la CAED, la CAE (sense el CdE no tindríem becaris/becàries de la dele :/ ). I més recentment, organitza la CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PROJECTES (per exemple, ajuden a finançar les nostres expoculturals :).

Addicionalment, el CdE també ofereix un servei de préstec de material (el servei de préstec està bastant xulo, hi ha guitarres, micros, altaveus, càmeres, ...); a més, ÉS GRATIS!!!

Què pot fer un membre de la DAFME al CdE?

Com a estimadíssim/a membre de la Dele també pots participar al CdE: ser membre del Ple o ser membre d'alguna comissió/grup de treball.

L'òrgan de màxima autoritat del CdE és el Ple, el qual es reuneix mensualment. Durant els Plens, la Mesa fa un repàs de les accions de representació estudiantil que ha dut a terme durant l'últim mes i presenta diverses propostes. 

Una de les tasques dels seus membres és la de debatre les propostes presentades per la mesa i aprovar-les, si escau.

A més, també tenen el dret i el deure de plantejar preocupacions de la comunitat universitària i demanar que el CdE s'hi involucri.

Per tal d'agilitzar la feina, el CdE organitza unes comissions/grups de treball. Hi pot participar qualsevol membre de la DAFME i són de temes ben diversos: Igualtat, Comunicació,  Tresoreria...

En definitiva, si us interessaria participar al CdE (és bastant diver, en donem fe :), no dubteu en contactar amb la supergent de la DELE!!!