Apunts de Matemàtiques

ApuntsFME i Comi Apunts (Grau en Matemàtiques)

Volem donar les nostres sinceres gràcies a l'iniciativa ApuntsFME per proporcionar els apunts i distribuir-los lliurement. Si voleu saber més sobre el projecte, no dubteu a visitar la seva web per trobar més material i informació sobre el grup! ~ apuntsfme.gitlab.io

Comi Apunts neix sense cap pretensió de crear material ni original ni de la qualitat que mereix. És una resposta, esperem que temporal, a les mancances de temps o de personal per a fer apunts de qualitat. També hi ha recollits alguns apunts de professors que han generat material de qualitat suficient per no haver-ne de fer uns altres.

Podeu trobar molt més material començant amb apunts i exercicis resolts fets a mà de totes les assignatures entre més. Visiteu el projecte i esperem que també hi pogueu col·laborar afegint el què falti, és completament obert! ~ tinyurl.com/comiapunts

 Per més material entreu a la Google Drive Comi Apunts

Entreu amb @estudiantat.upc.edu per accedir a tot el contingut

 

1r Curs

Càlcul en una variable

 

Àlgebra lineal

Informàtica (Jutge)

Fonaments de la matemàtica
Càlcul diferencial Geometria afí i euclidiana Àlgebra lineal numèrica Matemàtica discreta
2n Curs

Càlcul Integral

Àlgebra multilineal i geometria

Algorísmia

Problemes (Jutge)

Programació matemàtica
Funcions de variable complexa

Topologia

Exercicis

Física

Formulari

Anàlisi real

Exercicis

3r Curs
Equacions diferencials ordinàries Estructures algebràiques Càlcul numèric Teoria de la probabilitat

Equacions en derivades parcials

Exercicis

Geometria diferencial

Resum

Models matemàtics de la física

Estadística
4t Curs
(Optativa) Anàlisi Funcional

 

(Optativa) Combinatòria i teoria de grafs

 

 (+ Optatives)

 Llegenda: Link negreta - Està a ApuntsFME, Link regular - Apunts a màquina d'un docent, Link cursiva - Apunts a mà de qualitat, Regular - No hi ha material a Comi Apunts