Comparteix:

CEFME

Comparteix:

Què és el CEFME?

Comparteix:

El club d'esports de la FME

El club d'esports de la FME (CEFME), és una associació creada per a alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística durant la dècada dels 90.

L'objectiu d'aquesta associació és fomentar l'esport, conscienciar sobre la igualtat entre sexes i augmentar la participació en la lliga intracampus de la UPC d'equips de la FME any rere any. Per això, el CEFME organitza jornades esportives, gimncanes i altres activitats diverses durant el curs.

Els seus representants són: Bernat Coderch, Elisabet Alzuria, Arnau Prats i Miguel Alcañiz. Podeu contactar amb qualsevol d'ells per qualsevol cosa relacionada amb el club :)

Comparteix:

Lliga Intracampus UPC

Durant aquest curs molts estudiants de la facultat participaran a la lliga intracampus de la UPC en diferents esports. La FME compta amb:

  • 2 equips de basquet masculí
  • 1 equip de basquet femení
  • 2 equips de futbol 7 masculí
  • 3 equips de voley mixt

Molta sort a tots!

Comparteix:

Torneig Solà-Morales

Comparteix:

El torneig

El torneig Solà-Morales és un torneig de futbol en que hi participen equips formats per estudiants de la FME. El nom del torneig és per fer honor al matemàtic i professor de la nostra facultat Joan Solà-Morales, degà de la facultat des de l’any 1992 fins el 1997. Ell va ajudar a fundar el club d’esports de la facultat mentre era degà.

El torneig se celebra durant el segon quadrimestre i el vigent campió és l’equip “matecaldos”.

Comparteix:

Instagram de CEFME

Perfil d'Instagram del club d'esports.

Comparteix:

Contacte

Si et vols posar en contacte amb el club d'esports de la facultat envia un e-mail a .

Alternativament, pots parlar amb el seu president/a o vicepresident/a.