Comparteix:

Què és el CEFME?

Comparteix:

El club d'esports de la FME

El club d'esports de la FME (CEFME), és una associació creada per a alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística durant la dècada dels 90.

L'objectiu d'aquesta associació és fomentar l'esport, conscienciar sobre la igualtat entre sexes i augmentar la participació en la lliga intracampus de la UPC d'equips de la FME any rere any. Per això, el CEFME organitza jornades esportives, gimncanes i altres activitats diverses durant el curs.

Els seus representants són: Bernat Coderch, Elisabet Alzuria, Arnau Prats i Miguel Alcañiz. Podeu contactar amb qualsevol d'ells per qualsevol cosa relacionada amb el club :)