Vés al contingut (premeu Retorn)

DAFME

Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística.

Les Reunions

Aquí trobareu les actes de les reunions de la Dele que fem eventualment per parlar temes importants de la facultat entre tots i totes. Segueix-nos a les xarxes socials per saber quan serà la següent!
Actes
Actes de les reunions.

CdE

Consell de l'Estudiantat
El Consell de l’Estudiantat (CdE)(obriu en una finestra nova) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC, i s'encarrega de la defensa dels drets de l'estudiantat. A més, impulsa iniciatives per a la millora de la vida universitària, ja sigui acadèmica com associativa i d'oci.

 

Cal remarcar que el CdE finança delegacions i associacions estudiantils mitjançant els ajuts atorgats amb la CAED, la CAE. I més recentment, amb la CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PROJECTES.

Contacte

Si vols posar-te en contacte amb la delegació envia un e-mail a  o vine a les reunions!

També pots buscar a qualsevol dels membres de la delegació per la facultat, estarem encantats de parlar amb tu!

Reglament DAFME

Proposta de reglament d'organització i funcionament de la Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística


 

PROPOSTA DE REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA

FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

 


Aprovada a la reunió de la delegació del 17 d’Octubre de 2013

 

 

 

Article 1. Naturalesa

D’acord amb l’article 98.1 dels Estatuts de la UPC, la Delegació d’Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant DAFME o la Delegació) és l’òrgan de coordinació dels representants dels estudiants de grau i màster universitari dins l’àmbit de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant la FME).

 

Article 2. Objectius i funcions

L’objectiu de la DAFME és treballar pels interessos dels estudiants de la FME. Per aconseguir- ho des de la Delegació es pretén:

 

 • Estar informats de qualsevol esdeveniment o circumstància que pugui influir en l’estudiantat i mantenir-lo informat.
  • Exercir com a representants dels alumnes davant els òrgans de govern de la universitat en els quals participa l’estudiantat.
  • Donar suport als estudiants davant de possibles dubtes que puguin tenir respecte al funcionament de la facultat, o davant de problemes que puguin tenir-hi.
   • Organitzar activitats que fomentin la integració dels alumnes en la comunitat universitària.

 

Article 3. Composició i mandat

Formen part de la delegació d’Estudiants:

 

 • Els estudiants i estudiantes de la Junta del centre docent.
  • Els membres del claustre universitari en representació dels estudiants i estudiantes del centre docent.
  • Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes del centre docent.
  • Els estudiants i estudiantes representants de curs o titulació. Aquest són: Els delegats de cada curs, el President de la Delegació, els Coordinadors, els Tresorers i els Becaris.

El President, els Coordinadors i els Tresorers són escollits per votació de tots els estudiants de la facultat.

 

Article 4. Becaris

Les tasques dels becaris seran aquelles necessàries per a la Delegació, com ara:

 

 • Donar suport a la gestió i realització de tasques i activitats organitzades per la Delegació.
 • Gestionar i mantenir el web de la Delegació.
  • Gestionar el correu (ordinari i electrònic) i estar atent a les peticions realitzades a la Delegació per algun dels mitjans de comunicació disponibles.
  • Fer un seguiment del calendari de les activitats de la Delegació.
  • Portar al dia la memòria del curs.
  • Fer el seguiment i manteniment del material docent del que disposa la Delegació.
  • Escriure les actes de les reunions periòdiques de la Delegació.

 

Article 5. Delegat de centre

El president de la delegació assumeix el càrrec de delegat de centre. D’acord amb l’article 99 dels Estatuts de la UPC, el delegat o delegada dels estudiants i estudiantes de centre docent exerceix la funció de portaveu de la Delegació i la màxima representació de l’estudiantat del seu centre.

 

Article 6. Reunions

Es celebrarà un mínim d’una reunió al mes, sempre amb previ avís, per tractar els temes que afecten l’estudiantat, com per exemple:

 

 • Activitats a organitzar.
 • Calendari
 • Transmetre informació dels diferents òrgans de govern de la universitat.
 • Recollir dubtes i queixes de l’estudiantat.
 • Pressupost i material de la Delegació.

 

Les reunions són obertes a tots els estudiants de la facultat per tal de fomentar la seva participació activa en l’àmbit universitari i tots els assistents tenen dret a aportar el seu punt de vista als temes tractats. Són moderades pel president i els becaris.

 

El reglament en arxiu PDF.